Advanced Search found 3 item(s) featuring "Manuel de Falla"

1923-10-15 Het Russisch Ballet (L.O.)
  • . . . Léon Woizikovsky met zijn menschelijk-bevrijdenden prinsendans in Balakirew 's "Thamar". Dat hierna zijn dansende verdichting van den molenaar in "La Tricorne" van Manuel de Falla even hoog stond, was wel van aard om een buitengewonen dunk te geven van de uitgebreidheid zijner kunst. De caricaturale dans kreeg . . .
  • . . . van Balakirew , bleef dit eveneens voelbaar. In dit opzicht sloeg de primitief gehouden muiek van "Le Tricorne" door den Spaanschen componist de Talla opzettelijk voor dit nationaal-gekleurd ballet geschreven, heel wat drastischer in. De leiding van een orkestmeester als Rhené Baron deed zich zeker . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . «Lohengrin», en op 8 Januari 1924 , voor een gala van de Drukpers, als «Othello». Het ballet vertoonde voor 't eerst «Liefdetoover» van Manuel de Falla , op Zaterdag 23 Februari en «Poppenliefde» van James Ensor , op Donderdag 27 Maart . En dan was er, op
1929-07-07 Johan De Meester jr (Willem Putman)
  • . . . te lossen in het vredige orgelpunt van het slot, zeer beheerscht en zeer voornaam... Nummer drie was "EL RETABLO DE MAESE PEDRO" van Manuel De Falla . Verrassing over de heele lijn -- en hiermee zijn we volop in het rijk der fantazie binnengetreden. Eerst het concept zelf : . . .