Advanced Search found 1 item(s) featuring "Melchior deVogué"

1921-08-24 EEN RUSSISCH DICHTER AAN DE VLAAMSCHE KUST I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . ik van Russische poëzie in het algemeen, ook van deze der praerevolutie maar heel weinig afweet. Iedereen in West-Europa kent den Russischen roman: Melchior deVogué heeft hem aan de Fransch-sprekende landen geopenbaard, als juist mijne generatie tot bewustzijn kwam, en die generatie heeft ervan genoten, en eraan geput, . . .