Advanced Search found 9 item(s) featuring "Nikolai Rimsky-Korsakoff"

1936-03-03 Prins Igor (L.O.)
 • . . . van Borodin - wel te verstaan: de verwanten naar geest en strekking: de arbeid. Aan zulke onderneming verbonden, werd verdeeld tusschen Rimsky-Korssakow en Glazounow , die uit eerbied voor den ontslapen meester en uit liefde voor het bezit door Borodin aan zijn volk . . .
 • . . . besteedden. De tekst, waarvan de stof ontleend was aan de oude geschiedenis van Rusland, benevens de sommair-muzikale belijning van dienzelfden tekst, waren gereed. Rimsky-Korssakow instrumenteerde den proloog, het eerste, tweede en vierde bedrijf, alsook den Marsch uit het derde. Glazounow voltooide op eigen hand het onvoleindigd . . .
1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
 • . . . Beethoven , Weber , Gluck , Mozart , Richard Strauss , Eugène d'Albert , Wolf-Ferrari , Rimsky-Korsakoff , Verdi .... Terwijl een rijkelijk gesubsidieerde instelling als « de Munt » zich meestal maar matig bekommerde om de producten van Waalsche komponisten . . .
1927-03-09 Boris Godounow (L.O.)
 • . . . den machteloozen troonoverweldiger. Een groot deel van het belang der partituur is gelegen in de meesterlijke orkestratie van Moussorgski 's klaviermuziek door Rimsky-Korsakow , wiens genie mede instond voor den opgang van dit werk. De regie van den heer L. Versturme verdient onvoorwaardelijk geprezen. De prachtige . . .
1939-07 HET DERTIGSTE JAAR 1927-28 (August Monet)
 • . . . Pas de derde maand — op Dinsdag 8 November 1927 — kwam de eerste nieuwigheid van dit seizoen : «Snegoerotjska», het derde Rimsky-Korsakoff -werk in de Vlaamsche Opera , dat het evenwel niet tot aan het succes van «De Gouden Haan» en van «Sadko» brengen mocht. Maar . . .
1939-07 HET ZEVEN-EN-TWINTIGSTE JAAR 1924-25 (August Monet)
 • . . . herinnering aan drie glorieuze creaties : Deze van «De Legende van Sakuntala», van den Italiaanschen componist Franco Alfano ; van «Sadko», van Rimsky-Korsakoff en van «Stepan», van Ebbe Hamerik . De eerste had plaats op Zaterdag 6 December 1924 en de toondichter was er opzettelijk . . .
 • . . . maar zónder kunstadviseurs stellen. De eerste prestatie die zij dan, zóó aan hun lot en hun eigen kunstzin overgelaten, leverden, was «Sadko» van Rimsky-Korsakoff . ...Dat hèt succes werd van dit seizoen. De eerste opvoering had plaats op 14 Februari 1925 , den Zaterdag al na het bezoek van . . .
1921-07-27 MUZIEK TE OOSTENDE II (Karel Van de Woestijne)
 • . . . die wij sedert ruim dertig jaar vertoonen voor overgeplante volksmuziek: Noorsche met Grieg en Tsjechische met Dvorak , Russische met Rimsky en Moussorgsky , om te zwijgen van onze Vlaamsche met Peter Benoit en gansch zijne school, en niet te gewagen van . . .
1921-11-02 Muziek te Brussel VI (Karel Van de Woestijne)
 • . . . zijn toendertijd verrassende klankeffecten; wat aangedikt en opgefrischt met wat wij van de Russen, van Borodin met zijn "Prince Igor", van Rimsky Korsakoff met zijne "Sheherazade" mochten leeren; overwaasd met eene teederheid en een lichten humor die klassiek-Fransch zijn; geholpen door een schitterend libretto uit Mardrus' . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
 • . . . de Vlaamsche Opera de Monnaie vóór was en zelfs de Groote Opera te Parijs : Deze van Rimsky-Korsakoffs «Gouden Haan». Zij vond plaats op Zaterdag 24 November 1923 , geleid door Julius Schrey en ten tooneele gebracht door Henry Engelen, . . .
1919-09-05 CHOREOGRAPHIE (Karel Van de Woestijne)
 • . . . vandaag worden gedempt: in Belgisch gewaad weliswaar, ik bedoel: naar Belgische verwerking, maar met de gewone nauwgezetheid en bekwamen schoonheidszin, zouden wij op Rimsky-Korsakow 's "Sheherazade" naar Russische wijze zien dansen. Het zou wel het oer-echte niet zijn, met Bakst en de oorspronkelijke corypheeën; weer kregen wij, weliswaar, slechts . . .
 • . . . Delécluze is een goed décorateur; en Ambrosiny is een régisseur uit de duizend. Maar.... wij hebben er zoowaar de muziek van Rimsky bij vergeten, en.... dat deden de danseuses ook wel, eenmaal dat zij den rhythmus beet hadden. Want waar was het ons om te doen . . .
 • . . . de fauteuils met groene reepen lijnwaad dekten. Eerst dan bemerkte hij mijne aanwezigheid, en dat ik onbescheiden geluisterd had. "Is u soms Meneer Rimsky-Korsakow , dat u zooveel belang stelt in deze losse opmerkingen?" vroeg hij glimlachend, na eene korte aarzeling. Ik antwoordde beleefd, dat hij mijne onbeschoftheid alleen . . .