Advanced Search found 1 item(s) featuring "Noordzee-Hotel, Knokke"

1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . spreekkoor gehouden te worden in «DONKERE METTEN», met dubbele stemmen, vocalisen, punt en contrapunt en fuga. De uitvoering gebeurde te Knokke in het Noordzee-Hotel : geen gebaren, dan alleen de trage impressionante stoet der maagden door de duisternissen, enkel de wakende hoofden belicht door hun nachtlampjes. De dictie . . .