Advanced Search found 2 item(s) featuring "Oscar Blumenthal"

1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . den drakentijd nog niet te buiten zijn, dien tijd niet te buiten willen, omdat de stukken van het Fransche volksromantisme en de Duitsche Blumenthal -possen nog steeds hunne kas blijven vullen; die trouwens zelf in ontwikkeling hun meerderheidspubliek niet te boven gaan, en hierin hunne verontschuldiging kunnen vinden.. Dat . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . kritiek, Brussel eene satellite van Parijs, gelijk langen tijd de Antwerpsche-dramaturgie meedreef in een Berlijnschen kringloop, de oogen gewend, voor het kluchtige, op Blumenthal en Kadelburg , voor het ernstige op de driemanschap Sudermann - Hauptmann - Fulda . Handige tooneeldirecteuren uit Parijs kennen hierin heel . . .