Advanced Search found 1 item(s) featuring "Otto Brahm"

1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
  • . . . Buitenlandsch tooneel had hij toen nog nooit met eigen oogen aanschouwd. Waarschijnlijk waren hem echter het streven van een Antoine , een Brahm , een Stanislavsky , een Gordon Craig niet onbekend. Eigenlijk was de eerste tooneelrevolutie al in 1887 door den Parijschen amateur
  • . . . was het naturalistisch theater alweer verwaterd en bracht Gordon Craig hervormingen teweeg. Reinhardt had reeds in 1901 zijn meester Brahm den rug toegekeerd en was zijn eigen weg gegaan. Deze en dergelijke feiten heeft De Gruyter kunnen bekend zijn. In