Advanced Search found 2 item(s) featuring "Odilon-Jean Périer"

1925-02-28 Odilon-Jean Périer : "Les Indifférents" (Willem Putman)
  • . . . Odilon-Jean Périer : "Les Indifférents". De auteur, Odilon-Jean Périer , schrijft boven zijn stuk een tweeden titel : "On s'amuse comme on peut" . . .
  • . . . Odilon-Jean Périer : "Les Indifférents". De auteur, Odilon-Jean Périer , schrijft boven zijn stuk een tweeden titel : "On s'amuse comme on peut" en deze lichtzinnige wijsheid wil dan de zedeles zijn van . . .
  • . . . gesprekken leven op zichzelf; zij zijn pittig, sprankelend, geestig. Wel doet die humor wat al te opzettelijk aan en de cynische nuchterheid, waarmee O. J. Périer ieder zijner personages laat aanspreken met een "Tu es ridicule ; tu es plaisant; tu es stupide" (waarop trouwens geen dier personages . . .
  • . . . n'est pas belle", want we nemen noch de personages, noch het conflict, noch het heele stukje, noch den auteur zelf au sérieux. M. Odilon-Jean Périer heeft zich geamuseerd naar vermogen -- niet op onze kosten, want wij amuseerden ons mee, zooveel mogelijk -- endat was in dit geval...... . . .
  • . . . doolhof geworden, waarvan we geen uitweg vonden, maar waarin wij graag hadden gewandeld -- omwille van de bekoorlijke verrassingen der slingerende paden. M. Périer bracht ons echter dadelijk naar een weinig briljante werkelijkheid en als wij Rose zien wegwandelen aan den "plaisanten" arm van den "ridiculen" Hector, zijn . . .
1938-11 Modernistische experimenten: Tam-tam (Willem Putman)
  • . . . Appolinaire , Jarry , Cocteau , Tzara , Ribbemont-Dessaignies , Aragon , Teirlinck , Achard , Périer , Soumagne , De Ghelderode -- protesteeren daartegen de onderteekenaars van het tegen-manifest (zij zijn o. m. : G. Burssens , . . .