Advanced Search found 1 item(s) featuring "Octave Mirbeau"

1922-08-29 MAURICE MAETERLINCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . auto had een fietser omvergereden, trouwens met voorzichtigheid. En nauwelijks een paar weken geleden las ik pasuitgegeven brieven van den hartstochtelijken en goeden Octave Mirbeau waar hij het had over zijne "ontdekking" van Maeterlinck , Maeterlinck -den-mysticus, waar, ook niet na het verschijnen van "Les Aveugles", . . .
  • . . . Maeterlinck , Maeterlinck -den-mysticus, waar, ook niet na het verschijnen van "Les Aveugles", nog niemand aan wilde gelooven, behalve hij dan, Mirbeau , en de groote constructieve ziener die een kwarteeuw literatuur zou voorbereiden: Stéphane Mallarmé . Homo duplex: beoefenaar van elke sport, graver tevens door . . .
  • . . . nog, - op een gering getal exemplaren gedrukt door Louis Vanmelle, den zwager van George Minne , hadden te Parijs, dank zij Mirbeau een geweldigen opgang gemaakt, hetgeen te Gent, vooral in de kringen waar Maeterlinck in thuis hoorde, een achterdochtigen weerklank had gevonden. Jongere . . .