Advanced Search found 6 item(s) featuring "Oscar Wilde"

1931-11-10 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste wederopvoering van "De Juwelen der Madonna" (Anon.)
  • . . . Madonna te halen om er haar mee te smukken. Maliella had dus zoo wat een Napolitaansche Salomé kunnen worden, en aan die van Oscar Wilde hebben we al meer dan genoeg. Ook de muziek is al te oppervlakkig om werkelijk bedwelmend en te goedkoop om echt pervers te . . .
1929-11-20 Tooneel in Vlaanderen. Het Landjuweel te Kortrijk (Anon.)
  • . . . voor 1930 zal te Kortrijk gehouden worden. Verleden jaar heeft de Kortrijksche tooneelkring Voor Taal en Kunst een tweeden prijs gewonnen met Oscar Wilde 's Ideale Echtgenoot, een stuk, dat inderdaad zeer moeilijk te vertolken is door dilettanten en waarvan de vertooning door Taal en Kunst zeer . . .
1939-07 Een Toonbeeld van Vlaamsche Beschaving, in: Flor Alpaerts, Antwerpen, 1941 (August Monet)
  • . . . ik 't eerst denken aan zijn eerste groot symfonisch gedicht, Psyche, maar vooral aan de muziek die hij schreef voor de opvoeringen van Oscar Wildes Salomé in den Nederlandschen Schouwburg . De dans der zeven sluiers van Richard Strauss zèlf, hoe opboeiend ook . . .
1933-08-11 A la manière de.. (Victor J. Brunclair)
  • . . . uw oogen, Arabella. Mijn schamelheid vermergelt aan uw weidsche praal. Mijn trots, ik leg hem aan uw voeten, die ik heeten zou, had Oscar Wilde het niet voorgezegd, blank als tortels op een witte til. Is het bolwerk dezer borsten oninneembaar? Laat uw haarval over golven dit bebloemd . . .
1924-05-24 De Sakharoff's (Willem Putman)
  • . . . het geniale spel van Sarah Bernhardt. Dat een dans ook "gespeeld" wordt bewijst o.m. Nazimova in de film "Salomé", naar het treurspel van Wilde -- in welke film "dans" en "spel" zou nauw vereenigd zijn dat wij bijna zeggen kunnen dat Alla Nazimova dit geheele treurspel "danst" -- . . .
1923-06 Nieuwere dramatische kunst (Godfried Heynderickx)
  • . . . toepassing van dit kunstprocédé gebeurde te Moscou in het theater « Kamerny »in 1914. (Cfr. Oliver M. Saylor's «Russian theatre under the revolution»). Oscar Wilde 's «Salome» werd er opgevoerd met cubistische achtergrond en costumes en de ensceneering was 'n schitterend effect van massale vlakken. De atmospheer van het . . .