Advanced Search found 1 item(s) featuring "Opéra de Paris"

1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
  • . . . Vliegende Hollander» waarin Mevr. Schutzendorf dan maar «Senta» zou zingen. Deze voorstelling werd bijgewoond door den heer Rouché , directeur van de Groote Opera te Parijs , die speciaal overgekomen was... om «De Rozenkavalier» te zien, dat ook bij hem in studie zou genomen worden. ( En dien . . .