Advanced Search found 4 item(s) featuring "Pierre Carlet de Chamblain de Mariveaux"

1928-02-17 Tooneel in Vlaanderen: "Van Twee Coninxkinderen" door Willem Putman (Anon.)
  • . . . aan J. J. Bernard , den schrijver van Martine met de vele momenten van stilte op het tooneel; en de schimmen van Marivaux en de Musset komen om den hoek kijken. In het liefdelied in drie zangen, in opdracht van Het Vlaamsche Volkstooneel geschreven, . . .
1924-03-04 Henry Soumagne : "Bas-Noyard" (Willem Putman)
  • . . . A quoi rêvent les jeunes filles, het sarcasme van Mérimée in Le carrosse du Saint-Sacrament, de diepzinnige en philosophische geestigheid van Marivaux in La double inconstance. Het is moeilijk in dergelijk uitstekend gezelschap de "farce" van Soumagne te situeeren. Beter kunnen wij dat, als . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Vildrac tot Guitry zou ik hier eveneens kunnen overschrijven. Eindelijk zullen er Fransch-klassieke werken zijn van Molière , Marivaux , Beaumarchais , Balzac , Labiche en Becque . Denk hierbij niet, o Hollanders, die van winter Brussel bezoekt, vermoedelijk . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van zijne auteurs: Courteline staat er naast Charles Vildrac , wat eclectisme kan heeten, en Tristan Bernard naast Marivaux . Molière , die de deuren zal openen, wordt ook van dit huis de patroon: hij zal er Shakespeare ontmoeten, zooals