Advanced Search found 3 item(s) featuring "Paul Demasy"

1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . langs klassieke wegen meesterwerken willen scheppen. Zij zijn de graaf Albert du Bois , die een cyclus uitwerkt "Les douze génies" en Paul Demasy , van wien onlangs "La cavalière Elza" te Parijs met succès werd gecreëerd. Het spreekt van zelf, dat bij deze lange aanhaling niemand aan . . .
1922-12-05 FRANSCH-BELGISCH TOONEEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . nabij-streeft. Crommelynck was onder de voornaamste mededingers naar den jongsten prijs. Naast hem noemt Arthur de Rudder den Luikenaar Paul Demasy en de Brusselsche Marguerite Duterme . Het is deze laatste die de officieele lauweren wegdroeg. Ook zij en Demasy dragen . . .
  • . . . Paul Demasy en de Brusselsche Marguerite Duterme . Het is deze laatste die de officieele lauweren wegdroeg. Ook zij en Demasy dragen het Belgische teeken eener geweldige uitdrukking, - geweldig dan elk naar eigen aard, en niet geheel in den gewonen zin van het woord. . . .
  • . . . moesten bekronen en hem niet hebben bekroond, houden er misschien niet van, geschokt te worden (zij zijn de eerste jeugd voorbij, ook geestelijk). Paul Demasy , naast Crommelynck in het verslag genoemd, schokt op andere wijze, en naar den aard zijner eigene buitensporigheid. Deze zachtaardige, die eveneens . . .
  • . . . Victor Hugo verbinden met Edmond Rostand - "des ficelles comme des cables", heeft ik weet niet welke criticus gezeid-, drenkt Demasy zijn onderwerpen met leidende ideeën. Helaas, hij alleen, naar ik vrees, heeft over de nieuwheid van deze ideeën illusies. Het is dan ook niet . . .
  • . . . meer in een neo-classicisme der taal en der beelden. Taal en beelden zijn bij uitstek "nobel". Dat nobele echter - en dat is Demasy 's verdienste - is nieuw, oorspronkelijk, en in het pathetische... overdreven. Zeker, Demasy is qua tooneelschrijver, qua schepper van toestanden, als weinigen handig. . . .
  • . . . uitstek "nobel". Dat nobele echter - en dat is Demasy 's verdienste - is nieuw, oorspronkelijk, en in het pathetische... overdreven. Zeker, Demasy is qua tooneelschrijver, qua schepper van toestanden, als weinigen handig. Zijn vernuft bereikt zelfs onaangename spitsvondigheid. Maar dat is de bron niet van zijn . . .
  • . . . het optillende en neersmakkende der beelden waar het conflict der zielen op veelal-verrassende wijze in uitgedrukt wordt. Hij neme het mij niet kwalijk: Paul Demasy is een soort paroxistische Corneille , die het hebben moet van "woorden". De kunst van mevrouw Marguerite Duterme is bescheidener. . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . er alle slechte driften wakker roept -- en vooral op «PANURGE», een fantastisch spel van den bekenden ook te Parijs gespeelden Belgischen auteur Paul Demasy . Een stuk dat ons alweer in de sfeer brengt van het nog te bespreken «SEUL». De lotgevallen van den dictator, die al de . . .