Advanced Search found 3 item(s) featuring "Philippe Lambert"

1929-02-17 Weer een nieuwe Vlaamsche Operette (F.D.R.)
  • . . . op woorden van Herman Teirlinck , de ruimtebedwingende Dodales bezong, zijn muziek schreef. Na wat wij van de heeren Hullebroeck , Lambrechts , Martens , Putman , De Bair en anderen genoten hebben, zijn de verwachtingen van het nieuwe stuk ook gespannen. Zal de opvoering bewijzen, . . .
1925-01-20 Philippe Lambert : "Et Satan conduit le Bal" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . Philippe Lambert "Et Satan conduit le Bal" in het " Théâtre du Parc ". "Wat nut is er geweest in 't storten van ons . . .
  • . . . bloed?", zoo schreef een West-Vlaamsche priester-dichter in een soldaten-gebedenboekje gedurende den oorlog en voorzag in deze kwellende vraag het dramatische conflict, dat thans Philippe Lambert , een jonge Fransch-schrijvende Belg, heeft uitgewerkt in zijn tooneelspel : Et Satan conduit le bal, waarvan de première ons werd aangeboden door het . . .
  • . . . zeer bewogen dramatische toestanden, en het is ten slotte verwonderlijk, dat onze tooneelliteratuur na den oorlog dit gegeven zoo opvallend onaangeroerd liet. Dat Philippe Lambert dit gegeven behandelde, verdient zeker meer belangstelling, dan de Brusselsche pers er aan gegeven heeft. Ligt trouwens in deze manier om
  • . . . Philippe Lambert dit gegeven behandelde, verdient zeker meer belangstelling, dan de Brusselsche pers er aan gegeven heeft. Ligt trouwens in deze manier om Lambert 's krachtig stuk eenigszins te verdooven en ongemerkt te laten voorbijgaan niet een attest van den geest, dien Lambert bedoelt aan te klagen . . .
  • . . . deze manier om Lambert 's krachtig stuk eenigszins te verdooven en ongemerkt te laten voorbijgaan niet een attest van den geest, dien Lambert bedoelt aan te klagen : een goedzakkige welwillendheid van iedereen om over de oorlogsperiode een doekje te werpen -- omdat, naar het woord van . . .
  • . . . een goedzakkige welwillendheid van iedereen om over de oorlogsperiode een doekje te werpen -- omdat, naar het woord van den hoofdpersoon, door wien Lambert zijn duivelsch bal laat leiden, de een al niet veel beter is dan de andere en een wederzijdsche onverschilligheid het best iedereen vrijwaart tegen . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . openden daarmee het seizoen 1935-36, nadat een avant-gardegezelschap ons eerst nog een weinig geslaagde proeve getoond had van «LE PIED SUR L'ACCELERATEUR» van Philippe Lambert -- in «SEUL» dus behandelt Gustave Van Zype het geval van den dictator, die ten onder gaat aan zijn eerst gewilde . . .