Advanced Search found 1 item(s) featuring "Paul Nivoix"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . de waarlijk ontroerende wijze waarop deze kunstenaar de fluit bespeelde gaf een echt artistieke emotie. De rest is maakwerk. «EVE TOUTE NUE» van Paul Nivoix werd ons getoond in het Théâtre du Vaudeville -- een amusante reeks frissche dialogen, waarvan een zeldzame charme uitging. En in . . .