Advanced Search found 2 item(s) featuring "Pierre Veber"

1924-03-04 Henry Soumagne : "Bas-Noyard" (Willem Putman)
  • . . . het dan ook niets buitengewoons, toch iets nieuws zou gebracht hebben, verwachtte men terecht, dat deze tweede creatie zijn oorspronkelijkheid zou bevestigd hebben. Pierre Veber schreef over hem in Le petit Parisien : "Demain il sera chef d'école" -- voegde er echter bij : "pour peu qu'il arme . . .
1923-01 Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord) (Victor J. Brunclair)
  • . . . stijlgevoel voldoen. Het is dus een stuk uitsluitelik afhankelik te maken van zijn techniese vaardigheid. Wie dat wel doet noemt in één adem P. Veber en de Bouhelier , de Curel en Crommelynck voor Frankrijk en Sternheim en Kaiser . . .