Advanced Search found 4 item(s) featuring "Paul Verlaine"

1925-07-29 Fernand Hannecart : "Le Fripon de Verone" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . goed, zeer roerend, zeer lief, de verzen van Fernand Hannecart ; maar al te dikwerf schijnt deze jonge auteur het woord van Verlaine te vergeten : "Prends l'éloquence et tords-lui Ie cou". Het is hier vaak "l'éloquence" die Hannecart om den hals grijpt, en . . .
1938-11-30 Het Vlaamsch Nationaal Tooneel; Staf Bruggen; Vlaamsch Nationaal Werk (Willem Putman)
  • . . . een notarieele verkoopacte om te zetten tot een heldendicht en zijn we ook in de gunstigste stemming geneigd den dichter te herinneren aan Verlaine 's wenk : «Prends l'éloquence, et tords-lui le cou !» Maar er is heel wat, dat tegen deze bezwaren opweegt. Er is . . .
1922-12-31 TOONEEL TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)
  • . . . van Monet in Claude Lorrain 's vergezichten; Debussy en Ravel sluiten bij de achttiende eeuw aan; Verlaine is de verloren zoon van Villon , om niet nog een honderd jaar op te klimmen tot Rutebeuf ; en al wie . . .
1922-08-29 MAURICE MAETERLINCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . lag in de schaduw der hooge olmen van een al te rustig boulevard. - Zelfs waar wij, in die "Serres chaudes", naklank van Verlaine en Laforgue , eene ziel ontdekten die de uiterlijke beelden versmaadde om hare pijnlijke naaktheid en de misère van hare wonden te vertoonen: . . .