Advanced Search found 1 item(s) featuring "Prosper Verbaere"

1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . uit werklieden, had op zich genomen Hauptmann 's Weber te spelen. De vertaling zelve was van een werkman, een typograaf met name Prosper Verbaere , die toevallig niet hield, als vele zijner vakgenooten, van stijf-officiëele taal, en het dialect van Hauptmann - want hij had vertaald . . .
  • . . . echter voor, dat zij een vertaling zouden spelen van Le Male, door Camille Lemonnier . De vertaling was weer van den sappigen Prosper Verbaere , als zij een Gentenaar met het juiste taalgevoel. De personages waren hetgeen ze zelf waren, een paar generaties her. Een enkele onder hen . . .