Advanced Search found 1 item(s) featuring "Paul Hindemith"

1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . gewaagde — maar iets méér loonend blijkende — stap naar het front der moderne muziek was «Het Nusch-Nuschi» zangspel en tevens ballet van Paul Hindemith , waarvan de heer Bosmans de choregrafie aan mevr. Sonia Korty toevertrouwd had, terwijl hijzelf aan den lessenaar stond. En de twee . . .