Advanced Search found 3 item(s) featuring "Emile Painparé"

1929-02-19 Te Antwerpen: Vlaamsche Opera: Dansenreeks van Em. Painparé (L.O.)
  • . . . Te Antwerpen: Vlaamsche Opera : Dansenreeks van Em. Painparé Een cyclus van vijf dansen, een bundeltje van vijf gedichtjes die bij elkaar passen en gescandeerd worden op de prikkelende maat van . . .
  • . . . loswentelt uit de Beweging van den immaterieelen klank en uit die van het menschelijk lichaam. De titels der korte nummers zeggen reeds waar Painparé heen wil: "Ontwaking, Tragedie in miniatuur, Carnaval, Tarentelle en Bacchanale." Eerste en laatste nummer onderscheiden zich door hun ontwikkeling, waartegen de middendeelen a teken . . .
  • . . . onderscheiden zich door hun ontwikkeling, waartegen de middendeelen a teken als vluchtig opgevangen momentjes. Er zit een symphonisch streven in dit opzet en Em. Painparé schijnt doordrongen van Bruneau 's woorden, waar deze zegt: "De pantomime, de dans, ze zijn de onbestemde gebaren, het vage en onwerkelijke, . . .
  • . . . symphonische muziek en steeds geprofaneerd door polkaexhib[?]ies." Zooals dit streven zich vooralsnog kennen laat, is het voor uitbreiding vatbaar, iets wat voorzeker in Painparé 's macht en denkelijk ook wel in zijn inzicht ligt. Het balletkorps evolueerde op verrukkelijke wijze. Een wuivende bloemtuil leek het in "Ontwaking", en hoe . . .
  • . . . het de weelde dragen. Korte maar goed getroffen verschijningen maakten de dames Korty, Ekstone, Autin, Chourchine en de heer Kanski. Het orkest van Painparé zit vol tokkelgeluide; het klavier speelt 'n voorname rol, daarnaast de harp, de snelle loopjes van snaren, de spitse tonen van hobo en trompet; . . .
  • . . . de visioenen van den dans. Het slagvaardig, maar onvoldoende voorbereid orkest werd door den heer L. Claessens flink op dreef gehouden. De heer Painparé werd bij zijn verschijning op het tooneel dapper toegejuicht en scheen zelf dankbaar gestemd over de creatie van zijn dans cyclus. L.O. . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . Januari 1924 als een knopje uit, maar viel er zoo meteen weer af. Een bescheiden stap deed op het operagebied nog de heer Emile Painparé , op Zondag 19 April 1924 met een bedrijf op een tekst van Hendrik Van Rooy : «Anita». Dit eerste seizoen . . .
1939-07 HET DRIE-EN-DERTIGSTE JAAR 1930-31 (August Monet)
  • . . . nog «Driemeisjeshuis» bijgekomen met 11 voorstellingen en «De Vledermuis» met niet minder dan ...17!! Als nationaal werkje bracht het ballet een pantomime van Emile Pinparé , scenario van Jan De Schuyter : «Minnespel 1830» — op 4 Januari 1931 . Als de Fransche uitgevers van «Faust», «Carmen» . . .