Advanced Search found 1 item(s) featuring "Prosper de Vos"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Eekhoud zijn er dank aan verschuldigd. Dezer dagen werd een nieuw stuk vol overtuiging en toewijding vertoond: La Tragédie du Pauvre, door wijlen Prosper de Vos , dat meer eene nobele poging dan waarlijk een hoogstaand tooneelwerk is. En om te sluiten: eene nieuwe groepeering, die zich "Pro Arte" . . .