Advanced Search found 1 item(s) featuring "Rudolf Friml"

1939-07 HET VIJF-EN-DERTIGSTE JAAR 1932-33 (August Monet)
  • . . . gebied der... toén moderne Amerikaansche show-operette, deed de heer Bosmans nog, op Zaterdag 11 Maart 1933 , met «De Vagebond-Koning» van Rudolf Friml , waarvan hij de regie had toevertrouwd aan Johan De Meester , en waarvoor hij zich een weelde van costumes en decors had . . .