Advanced Search found 1 item(s) featuring "Reimond Jozef Pieter Kimpe"

1922-03-12 De plannen van Dr J.-O. De Gruyter: Kandidaat voor het bestuurschap van den Koninklijken Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
  • . . . Vondel : Lucifer - J. M. Yssel DeScheper-Becker : Het laatste Stadium - B. Ranucci : Dat wat ge niet hebt - R. Kimpe : Het bateloos Offer - E. W. Schmid : De Klapperbeentjes - J. Fabricius Jr : Dole Wappers - F. . . .