Advanced Search found 2 item(s) featuring "Rafael Verhulst"

1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
  • . . . terwijl van de Vlaamsche aanwinst voor het repertorium «Marieke van Nymegen» tien voorstellingen konden worden gegeven. «Marieke van Nymegen» is een werk van Rafael Verhulst en van den Gentschen toondichter Frans Uyttenhove , die echter vóór de voltooiing ervan overleed en enkele deelen ervan nog in schetsvorm . . .
1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
  • . . . Maart met «Quinten Massys» en dezen van Zaterdag 27 Maart , met de allereerste opvoering van «De Kinderen der Zee», een spel van Rafael Verhulst ongeveer gelijktijdig met de Tière 's «Bruid der Zee» geschreven en waarop Lodewijk Mortelmans twintig jaar gewerkt had. Als aan . . .