Advanced Search found 2 item(s) featuring "Hilda Ram"

1927 "De Nibelungen" in den Nederlandschen Schouwburg te Antwerpen (Anon.)
  • . . . sagen-cyclen gaven minder gelegenheid tot dramatische conflikten, en daarom werden zij minder tot bewerking aangewend. Het schijnt dat het bijwonen eener vertooning van Rampach 's «Nibelungen-Hort », Hebbel aanzette deze stof opnieuw te dramatiseeren. Is Rampach 's bewerking totaal in den vergeethoek geraakt, en behoudt ze . . .
  • . . . Het schijnt dat het bijwonen eener vertooning van Rampach 's «Nibelungen-Hort », Hebbel aanzette deze stof opnieuw te dramatiseeren. Is Rampach 's bewerking totaal in den vergeethoek geraakt, en behoudt ze slechts historische waarde, dan heeft Hebbel het slechts aan zijne groote dichterlijke kracht . . .
1922-03 LETTERKUNDIGE PRIJZEN (Karel Van de Woestijne)
  • . . . eerste-rangs dichters van hun land, en het bekroonde werk was niet steeds een meesterwerk. Wie leest nog "een Klaverken op's Levens Akker", door Hilda Ram ? Guido Gezelle werd weliswaar eerst na zijn dood bekroond, en zag zich overvleugelen met een dor romannetje van Virginie . . .