Advanced Search found 1 item(s) featuring "Rataillon"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . reactie-vermogen willen... Een aangename afleiding vonden we dan in de bontgekleurde vertooning van «LE DIVIN ARETIN» van Alfred Mortier , door de groep Rataillon , met de medewerking van den acteur Fainsilber. De anecdote van het stuk is een van de vele liefdesavonturen van Aretino, wiens faam in de . . .
  • . . . van Jeruzalem, die dagen zelf dat Christus wordt geoordeeld en gekruisigd. Ook een ander werk van Deauville «TAMERLAN», vertoond door de groep Rataillon , vertoonde uitzonderlijke gaven. Men is geneigd dezen auteur in het gezelschap te plaatsen van Michel De Ghelderode . Laat ik dan nog -- . . .