Advanced Search found 2 item(s) featuring "Roland Coryn"

1939-07 HET DRIE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1919_20 (August Monet)
  • . . . en der Fransche Opera ook hoogere looneischen te mogen stellen. Zóó hoog, dat ze door beide bestuurders, zoowel door den heer Coryn als door den heer Fontaine , volkomen onvervulbaar werden geacht. Fontaine had berekend dat, om eraan te kunnen voldoen, hij, den eenen avond . . .
1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . woning aan de Jan Van Rijswijcklaan, waar de heeren burgemeester Van Cauwelaert, Emiel Wambach , bestuurder van het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium , Coryn , bestuurder van de Fransche Opera en Derickx , uit naam van de Vlaamsche Opera , een laatsten afscheidsgroet uitspraken, en . . .