Advanced Search found 1 item(s) featuring "Scola Cantorum"

1928-02-17 Tooneel in Vlaanderen: "Van Twee Coninxkinderen" door Willem Putman (Anon.)
  • . . . de zoetbespraakte heer Putman het thema omhangen heeft en het talent, waarmee de acteurs van het Volkstooneel en het a-capellakoor, de Scola Cantorum , achter de schermen de middeleeuwsche liederen zingen, slechts matig interessceren, laat staan boeien kon. Wij zullen niet vitten over het feit, dat in . . .