Advanced Search found 2 item(s) featuring "Saint-Georges de Bouhélier"

1919-05-09 Tooneel en muziek te Brussel (Karel Van de Woestijne)
  • . . . "Droeve Min" van den Italiaan Giacosa . Zullen volgen de noordelijke Björnson en de Angelsaksische Valentine , de Franschman St. Georges de Bouhélier en uw Herman Heyermans (met "De Vreemde Jacht"). Misschien vergeet ik er; misschien ook wel wordt het lijstje, bij . . .
  • . . . toelichting van Björnson 's "Jonggehuwden". Karel van de Woestijne zal het doen voor den "Kinderkarnaval" (Le Carnaval des Enfants) van St. Georges de Bouhélier . Aldus krijgt deze reeks voorstellingen een opbouwend, een opleidend karakter. En dit is er dan ook de beteekenis van. Want "elk . . .
1923-01 Gedrang: Tijdrevue in vier bedrijven en een naspel (Voorwoord) (Victor J. Brunclair)
  • . . . een stuk uitsluitelik afhankelik te maken van zijn techniese vaardigheid. Wie dat wel doet noemt in één adem P. Veber en de Bouhelier , de Curel en Crommelynck voor Frankrijk en Sternheim en Kaiser voor Duitsland, alhoewel deze auteurs . . .