Advanced Search found 3 item(s) featuring "Sacha Guitry"

1921-11-25 EEN TOONEELVERTOONING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Enkele dagen nadien schreef Camille Lemonnier over hen in L'Art moderne; hij kon zich maar niet voorstellen dat deze voorlooper van Guitry in het dagelijksche leven en dan nog wel zonder aanstellerij konijnen verkocht! En dat die andere in zijn vrijen tijd op veertig sporten van . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL IV (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Pirandello . Een zeer uitvoerige lijst van moderne Fransche werken, van Claudel tot Carco en van Vildrac tot Guitry zou ik hier eveneens kunnen overschrijven. Eindelijk zullen er Fransch-klassieke werken zijn van Molière , Marivaux , Beaumarchais ,
1926 Ernest W. Schmidt: "Tilly's Tribulaties" (Lode Monteyne)
  • . . . aandachtig volgen der tribulatiën, waartegen de trouwlustige Tilly worstelen moet vóór ze een man in heur netten strikt, doch wel aan den leuken Sacha Guitry , die «Un beau mariage» schreef en later «La Prise de Berg-op-Zoom» gaf. Evenals in het werk van dezen Franschman vonden we in