Advanced Search found 6 item(s) featuring "Stefan Zweig"

1931-12-19 Het Lam van den Arme, door Stefan Zweig (Victor J. Brunclair)
 • . . . Tooneel «Het Lam van den Arme» door Stefan Zweig . Deze Napoleon-episode is wel handig geschreven. In de spilfiguur Fourès heeft de schrijver een dubbele gevoelswaarde vastgelegd en uitgewerkt: de haat van den . . .
1932-01-29 Stadschouwburg te Brussel: "De Getemde Feeks" door het Vlaamsche Volkstooneel (M.V.)
 • . . . gerust eens over de grenzen mag worden gegaan. Te Brugge verwacht men met veel belangstelling de vertooning van het groote werk "Jeremias" van Stephan Zweig . M.V. . . .
1932-03-03 Te Brugge: De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel (Anon.)
 • . . . Te Brugge: De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel Uit Brugge wordt ons geschreven: Men weet dat Stefan Zweig zijn "Jeremias" schreef in barre . . .
 • . . . De opvoering van "Jeremias" van Stefan Zweig door het Vlaamsche Volkstooneel Uit Brugge wordt ons geschreven: Men weet dat Stefan Zweig zijn "Jeremias" schreef in barre oorlogsjaren 1915-16. In "Jeremias" heeft hij samengebald al wat hij als mensch door den oorlog heeft geleden. Heel . . .
 • . . . heeft hij in dit grootsch werk door de kracht van zijn visioenaire lyriek tot een machtig kunstgewrocht uitgebouwd. DE UITBEELDING Het werk van Stefan Zweig is zoo grootsch in zijn opzet en zoo machtig in zijn uitvoering dat men met een bang hart naar de opvoering ervan uitziet. . . .
 • . . . zijn opzet en zoo machtig in zijn uitvoering dat men met een bang hart naar de opvoering ervan uitziet. Want het werk van Stefan Zweig is ons dubbel lief: niet alleen [???] stoer kunstwerk, maar ook om de gedachte waarop het gebouwd staat: de angst voor de toekomst, . . .
1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
 • . . . Drie" samen met "Souper", beide stukken door Fr. Molnar ; "Circus Knie", door Zuckmayer ; "Het Lam van den Arme", door Stefan Zweig ; "Primerose", door de Fiers en de Caillavet ; "De Patriot", door Alfred Neumann ; "De Idioot", door
1938-11-30 Het Vlaamsch Volkstooneel: Lode Geysen (Willem Putman)
 • . . . hebben, had niet de wreede dood hem ons zoo vroeg ontrukt. In 1932 bood hij ons een alleszins merkwaardige uitbeelding van «JEREMIA» van Stefan Zweig , in de vertaling van pater Jozef Boon . Het is een hoogstaand literair werk. Het belang er van ligt hoofdzakelijk in de . . .
 • . . . Boon . Het is een hoogstaand literair werk. Het belang er van ligt hoofdzakelijk in de voorspellingen en ontboezemingen van den profeet Jeremia, dien Zweig te midden van dezen tijd plaatst, om op dezelfde wijze als vroeger waarschuwingen te geven aan de menschen van heden, die nog altijd niet . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
 • . . . den Hof van Olijven wegvoeren. Een paar psalmen gaven we als spreekkoor met gelijken tekst door allen. In 1934 gaven we Jeremias van Stefan Zweig , eerst op zelfde speelplaats te Esschen , en op 22 Juli op de Groote Markt te Veurne met een paar . . .
 • . . . Markt te Veurne met een paar honderd man. Hier droegen de massa-scènes soms het heele spel en de actie vooruit ! Jeremias van Stefan Zweig is trouwens hoofdzakelijk een spel waarvan de actie gedragen wordt door gansch het volk van Jeruzalem tegenover den profeet. We dreven deze maal . . .
 • . . . ik veroveren en zoeken : te Veurne gaven we reeds met 200 man het slot van Jeremias tot spreekkoor, zooals trouwens Stefan Zweig het zelf opgeeft : een psalm van hoop op beloften — verwezenlijk king voor het nieuwe Jeruzalem. Hier, te Veurne , had . . .