Advanced Search found 1 item(s) featuring "Scheffer"

1926 Cyriel Buysse: "Het Gezin van Paemel" (Lode Monteyne)
  • . . . waarde van Buysse 's werk een bepaald idee wil vormen, vergelijke het met min of meer similaire stukken... met «De Schande» van Scheffer , met «Onder één Dak» van Fabricius . Beide zullen, ondanks de technische knapheid van hun makers, veel sneller verouderen dan het minder goed . . .