Advanced Search found 2 item(s) featuring "Syndicaat der Toonkunstenaars"

1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . van de heeren Derickx en Tokkie , Louis De Backer, Bernard Naurdy, De Jonker (uit Brussel), Jules Gondry en... van het Syndicaat der Toonkunstenaars . Dit laatste, onder het voorzitterschap toen van den heer Flor Bosmans , had aan het College, een heel voorontwerp van exploitatie . . .
1939-07 HET VIER-EN-DERTIGSTE JAAR 1931-32 (August Monet)
  • . . . keer ! Het was alsof men, het koste wat het wilde, hun directorialen dood gezworen had. Het geval was thans, dat er in het Syndicaat der Toonkunstenaars een twist ontstaan was, die tot een scheuring had geleid, en daar de afgescheurden grooter in getal waren dan de achtergeblevenen, beweerden . . .
  • . . . afwachting stonden ze dan toch zonder orkest, en het zou de heer Flor Bosmans zijn, de voorzitter van de achtergeblevenen in het Syndicaat , die in dezen hoogen nood als redder voor de zaak zou optreden. Het toeval wilde dat het orkest van de Fransche Opera . . .