Advanced Search found 1 item(s) featuring "Sir Irving"

1931-08-06 Onze Tooneelinterviews: Willem Benoy (J.V.G.)
  • . . . volgt nadien? - Na "Veel leven om niets" volgt onmiddelijk "Marius" van Marcel Pagnol en vervolgens "De Eerste Madame Fraser" van Sir Irving . Na deze reeds vastgelegde stukken voor de drie eerste reeksen, zullen dan in den loop van het seizoen worden opgevoerd: "In Voorarrest" (Vor . . .