Advanced Search found 2 item(s) featuring "Sint-Victorschool, Turnhout"

1935-07-03 Julius Caesar (N.B.)
  • . . . "Julius Caesar" van Shakespeare in St. Victor te Turnhout Dezer dagen schreef men over A. Van de Velde 's "zuidersche fantasie" die ongedroomde sprookjeswerelden scheppen kan waarin kinderen . . .
1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . Ik kon hier spreken van het fijne cultureel werk van Anton van de Velde in Turnhout ( H. Graf en St. Victors ) en ook in Holland (Eindhoven, Amsterdam, Breda). Ik kon spreken van de enthousiaste werking van Lode Geysen in sportpaleizen en bij . . .