Advanced Search found 1 item(s) featuring "Konstantin Stanislavski"

1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
  • . . . toen nog nooit met eigen oogen aanschouwd. Waarschijnlijk waren hem echter het streven van een Antoine , een Brahm , een Stanislavsky , een Gordon Craig niet onbekend. Eigenlijk was de eerste tooneelrevolutie al in 1887 door den Parijschen amateur André Antoine ingezet . . .