Advanced Search found 8 item(s) featuring "Tristan Bernard"

1926-03-13 Goldoni : "La Locandiera". Regnard : "La Serenata" (Willem Putman)
 • . . . Imeand zei : Delacre speelt voortdurend Molière . Het is erger. Hij speelt voortdurend Molière-navolgers, en zelfs een ding als Tristan Bernard 's "Tweelingsbroeders" weet hij op zulke wijze voor te stellen dat wij vaak aan Molière denken. Ook Gogol wist hij . . .
1926-01-02 Tristan Bernard : "Les Jumeaux de Brighton" (Willem Putman)
 • . . . Tristan Bernard : "Les Jumeaux de Brighton". Het is de gewoonte dat in de schouwburgen, met de Kerst- en Nieuwjaarsdagen, koddige blijspelen worden opgevoerd; . . .
 • . . . "Genoveva van Brabant". Delacre wist de vraag naar een blijspel met tact en smaak te beantwoorden; hij zocht zijn toevlucht bij Tristan Bernard -- en wat hij ons als "plat de Noël" voorschotelde behoort zeker tot het allerbeste dat deze fijnzinnige en geestige auteur voor het . . .
 • . . . samenloop van omstandigheden malkanders bestaan ignoreeren -- wat aanleiding geeft tot de meeste gekste en pleizierigste toestanden die een blijspeldichter maar wenschen kan. Tristan Bernard werkt dit gegeven uit met een flegmatiek meesterschap. Zijn onderwerp is niet zeer nieuw -- en hij zelf weet dat zoo goed dat . . .
 • . . . conférencier laat optreden die het publiek vertellen komt dat het op te voeren stuk van Plautus is. Deze geleerde voordrachthouder verzekert ons dat Tristan Bernard , toen het zijn taak was op het college Plautus te vertalen, tooneelstukken schreef; terwijl hij nu, als het zijn taak is . . .
 • . . . (Théâtre de l'Œuvre) meer in het teeken stond van het traditioneele Fransche blijspel-genre, met dit voorbehoud dat ook ditmaal de lieve comedie van Tristan Bernard gezet was in een décor, dat eens te meer een getuigenis heeten mag van Delacre 's goeden smaak. Edouard Tressy droeg de . . .
 • . . . van een allergekste historie, waarin de onwaarschijnlijke avonturen worden verteld van twee Siameesche broeders -- en dat lijkt wel een verwittiging te zijn. Tristan Bernard deelt ons langs dezen weg beleefd mede dat wij maar liever niet moeten zoeken naar motiveering van zijn blijspel. Hij zelf zal er . . .
 • . . . ten goede; hij is aantrekkelijker dan de geforceerde scherts om "Un bout de fil coupé en deux". Ten slotte ging een reprise van Tristan Bernard 's eenakter "Daisy". Dit pareltje werd op voortreffelijke wijze vertolkt door Delacre zelf, die een droog-comischen pick-pocket uitbeeldde met al den soberen . . .
1926-02-13 Gogol : "Le Revizor" (Willem Putman)
 • . . . moet gezeid dat de nieuwe vertaling, waarvan hij zich bediende, zeer vrij is. Om Plautus voor ons genietbaar te maken vond Tristan Bernard het noodig veel wijzigingen aan te brengen in den tekst en zelfs in de omstandigheden die het geval motiveeren. Delacre 's adaptatie . . .
1926-01-16 André Coelst : "De schrijver en zijn publiek" (Willem Putman)
 • . . . enz." Deze aanspraak is minder geestig omdat inderdaad wat volgt geen stuk en zeer verward is. Wij denken aan de spiritueele "conférence" waardoor Tristan Bernard zijn Jumeaux de frighton laat voorafgaan. Daar zegt de conférencier : "La Pièce Que nous allons jouer est de Plaute", maar met brio . . .
 • . . . de frighton laat voorafgaan. Daar zegt de conférencier : "La Pièce Que nous allons jouer est de Plaute", maar met brio bewijst dan Tristan Bernard , dat hij nog wat anders dan vertaler van Plautus is. Ook Achard laat zeggen over zijn fantastisch spel Malborough . . .
1925-06-01 Jules Delacre : Het Théâtre du Marais (Willem Putman)
 • . . . na te leven. Zij zijn: Molière , Corneille , Racine , Musset , Mérimée , Courteline , Tristan Bernard , Edmont About , Jules Renard , Ibsen , Barrie , Maeterlinck , Gogol , Sarment , . . .
 • . . . die ooit in Brussel werden gegeven. Vooral in het droog-comische munt Delacre uit (ik zal nooit vergeten zijn spiritueelen pick-pocket in Tristan Bernard 's "Daisy") en in zulke rollen die hij steeds hult in een fijne distinctie, legt hij dan ook onder een schijn van frivoliteit, een . . .
1921-01-24 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Delacre geeft een lijstje van zijne auteurs: Courteline staat er naast Charles Vildrac , wat eclectisme kan heeten, en Tristan Bernard naast Marivaux . Molière , die de deuren zal openen, wordt ook van dit huis de patroon: hij zal er
 • . . . alle artiesten mee heeft, spreekt vanzelf. Courteline is nu eenmaal de moderne Molière - algemeen aangenomen cliché - en Tristan Bernard is om zijne lachwekkende kracht eene algemeen-erkende sociale noodwendigheid. Dat Delacre ze vertoonen gaat, bezorgt hem misschien de absolutie der officiëele . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
 • . . . Delacre , die geen dichters zijn als hij, lijden veel meer dan hij aan het gebrek, Corneille te spelen of hij Tristan Bernard was: het directeurschapsgezag van Jules Delacre moest het hun afloeren. Zij, die zoo gaarne ledepoppen worden waar zij er aanleiding toe . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
 • . . . dingen, hoe ontstellend ijdel en klein soms in hun inhoud, zijn allemaal verbazend knap gespeeld. Ik denk daarbij aan «LES DEUX DEMOISELLES» van Tristan Bernard , met Moreno ; aan «CHRISTIAN» van Yvan Noé , met Harry Baur; aan «BEAUMES LES ANGES» van Henri Decoin met . . .