Advanced Search found 1 item(s) featuring "Theo Fleischmann"

1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . te schaffen. Zijn stuk is dan ook geen fictie geworden. Het is heelemaal niets. Heel wat boeiender is «LE SOLEIL DE MINUIT» van Théo Fleischmann . De creatie lokte eenig verzet uit, omdat men er een soort parodie in wilde zien op de toen juist ophef makende «gebeurtenissen» te . . .