Advanced Search found 3 item(s) featuring "Théâtre de la Gaieté"

1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . de Parijsche comédies en vaudevilles, blijft de " Molière " volk lokken met het afkooksel van Alexandre Dumas fils, terwijl de " Gaïtés " op de minst-gekleede operette en een op iederen avond volle zaal te sluiten pleegt. Ook de " Folies-Bergère " speelt operettes, maar in het . . .
1919-09-05 CHOREOGRAPHIE (Karel Van de Woestijne)
  • . . . gij, ik bedoel: uw generatie, mij niet veel meer te bieden hebt. "Want: wat biedt gij mij? - Onlangs ging ik naar de Gaïté , en zag er "Phi-Phi", door de auteurs zelf eene libertijnsche operette geheeten. Feitelijk was dat libertijnsche ervan niet veel meer dan pessimisme, terwijl de . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . ons getoond in het Théâtre du Vaudeville -- een amusante reeks frissche dialogen, waarvan een zeldzame charme uitging. En in het Théâtre de la Gaieté kregen we toevallig ook een Brusselsche zedenschets, die meer dan gewone aandacht verdiende, nl. «PEYCH-DE-VOS ET Co» van Léo . . .