Advanced Search found 7 item(s) featuring "Théâtre National l'Odéon"

1923-01-22 VLAAMSCHE LETTEREN (Karel Van de Woestijne)
  • . . . de schrijver van De Vertraagde Film, die dit jaar nog in een Fransche vertaling van den auteur, door Gemier in den Odéon te Parijs zal worden gespeeld, de laatste hand legt aan een drama, waarvan de titel nog niet bepaald vast staat, maar dat zijn onderwerp . . .
1925-09 Julien Flament : Y a-t-il un théâtre belge? (Willem Putman)
  • . . . M. Maeterlinck , van wien menig stuk in Frankrijk op het repertoire blijft: "Monna Vanna" ( Comédie Française ), "Pelléas et Mélisande" ( Odéon ), "l'Oiseau bleu" (Cora Laparcerie). Een later oorlogsstuk van Maeterlinck "Le bourgmestre de Still-monde" noemt Flament terecht "un mélo bourré de . . .
1925-01-20 Philippe Lambert : "Et Satan conduit le Bal" in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . tevens, die ons hielp boven enkele al te brutale scènes, dank vooral aan de verbluffend handige prestatie van André Varennes (Berty) van het Odéon-theater te Parijs. 20-1-25. . . .
1926 Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap" (Lode Monteyne)
  • . . . de quelqu'un» (1911) -- «Odes et Prières» (1913) -- «Les Copains» (1912) -- «Europe» (1916)... Als tooneelschrijver debuteerde hij in 1911, wanneer het Théâtre national de l'Odéon zijn stuk «L'Armée dans la ville» opvoerde... In 1920 speelde het Théâtre du Vieux Colombier : «Comedeyre le Vieil», waarna . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . hetgeen men noemen kan een "théâtre de tout repos" zooals de officieele zalen te Parijs dat zijn, " Comédie française " en zelfs " Odéon ". " Le Marais ", die geen subsidies geniet, is niet eens een Koninklijke schouwburg, zooals de Muntschouwburg , de Parkschouwburg en . . .
  • . . . Donderdagnamiddagen was allerprettigst en aldus zal het blijven. Maar nu wil Frankrijk zich ook richten tot het groote-menschen publiek: binnenkort komt ook de " Odéon " geregeld naar Brussel, en met het beste wat het te Parijs vertoont. Bedenkt men dat " Le Marais " ook dit jaar, zij het . . .
1926 Herman Teirlinck: "Ik dien" (Lode Monteyne)
  • . . . succes van zijn «Vertraagde(n) Film», die te Brussel, te Antwerpen en in Holland werd gespeeld en waarvoor Gémier graag de poorten van den Odéon-schouwburg te Parijs wilde openen, heeft Teirlinck zich geen rust gegund. Hij wilde beter geven, zich-zelf overtreffen, de volmaaktheid dichter benaderen, en hij . . .
1936 Over den huidige toestand van ons Vlaamsch tooneelwezen (Lode Monteyne)
  • . . . Française ". Wellicht zou het meer strooken met de werkelijkheid, indien men het gezelschap van Antwerpen op één rij plaatste met dat van den Odéon-schouwburg te Parijs. Er schuilt in het vaststellen van dergelijke gelijkenis niet de geringste overdrijving. Op dit moment vindt men in het Nederlandsch taalgebied geen . . .