Advanced Search found 2 item(s) featuring "Théâtre National de l'Opéra, Parijs"

1939-07 HET ZES-EN-TWINTIGSTE JAAR 1923-24 (August Monet)
  • . . . deed doorbreken. Dat was dan wéér een creatie waarmee de Vlaamsche Opera de Monnaie vóór was en zelfs de Groote Opera te Parijs : Deze van Rimsky-Korsakoffs «Gouden Haan». Zij vond plaats op Zaterdag 24 November 1923 , geleid door
1941-02 NAAR EEN VLAAMSCHE DANSKUNST (Elsa Darciel)
  • . . . dat dit volstrekt geen regel behoeft te zijn. Terecht mijns inziens betoogt Serge Lifar , de bekende balletmeester en solodanser bij het " Théâtre National de l'Opéra " van Parijs, in zijn onlangs verschenen boek : "La Danse. -- Les grands Courants de la Danse académique", dat het danspoëem . . .