Advanced Search found 1 item(s) featuring "Theodor Szanto"

1939-07 HET ACHT-EN-TWINTIGSTE JAAR 1925-26 (August Monet)
  • . . . Zaterdag 7 November 1925 : misschien de moeilijkste opera, die de vertolkers ooit te verwerken kregen, van den Hongaarschen toondichter en klaviervirtuoos Theodoor Szanto , die ook de première ervan bijwonen kwam, en — op Zaterdag 6 Maart 1926 deze van «De Rozenkavalier», van Richard . . .