Advanced Search found 1 item(s) featuring "Théâtre des Variétés, Antwerpen"

1939-07 HET TWEE-EN-TWINTIGSTE JAAR 1918-19 (August Monet)
  • . . . er zelfs enkele zeer merkwaardige geweest zijn — als een van «Tristan en Isolde» — terwijl in Anvers-Palace eerst en nadien in het « Théâtre des Variétés » op de Meir, zeer druk-gevolgde opvoeringen van diverse werken uit het Fransch répertoire werden gegeven — maar dan in 't Vlaamsch of . . .