Advanced Search found 4 item(s) featuring "Théâtre des Champs-Elysées"

1926 Jules Romains: "Knock... of de zegepraal der wetenschap" (Lode Monteyne)
  • . . . groote successen van het Fransche tooneel. Het stuk van Jules Romains werd voor de eerste maal opgevoerd te Parijs, in de « Comédie des Champs-Elysées » op 14 December 1923. Honderden vertooningen hebben de aantrekkingskracht van het stuk op het publiek niet verminderd ! In het
  • . . . zijn stuk «L'Armée dans la ville» opvoerde... In 1920 speelde het Théâtre du Vieux Colombier : «Comedeyre le Vieil», waarna door de Comédie des Champs-Elysées werden opgevoerd : «Monsieur Ie Trouhadec saisi par la débauche» -- een der amusantste stukken van het moderne repertorium, -- en dan . . .
1923-10 TOONEEL TE BRUSSEL V (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Bedenkt men dat " Le Marais " ook dit jaar, zij het bij uitwisseling, " le Vieux Colombier " van Jacques Copeau , " le Théâtre des Champs-Elysées " met Pitoëff en Jouvet , " la Chimère " onder Gaston Baty , en " le . . .
1924-05-24 De Sakharoff's (Willem Putman)
  • . . . de Sakharoff's . Parijs schonk hun dit jaar, bij hun optreden in het " Théâtre des Champs-Elysées " een triomfantelijk succès. Het is nog niet zoolang geleden dat aldaar het meest onverschillige onthaal te beurt viel aan dit befaamde tweetal, . . .
1922-10-27 TOONEEL TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . aan beleven zou), toch Delacre heeft " Le Vieux Colombier " tot het geven van eene reeks vertooningen uitgenoodigd, net als trouwens " Le Théâtre des Champs-Elysées " waar voor het oogenblik het gezelschap van Pitoëff speelt, " La Chimère " die onder het bestuur staat van . . .