Advanced Search found 4 item(s) featuring "Théâtre des Galeries"

1924-05-24 De Sakharoff's (Willem Putman)
  • . . . bedoelde kringen (alleen maar in verband met choregraphie, natuurlijk) -- thans behaalde de eerste van de vier gala-soirée's, die deze week in het " Théâtre des Galeries " door bedoelde artisten werden gegeven, zulkdanig succès dat menig nummer hartstochtelijk gebisseerd werd en dat na sommige dansen de uitvoerders tot zeven . . .
1925-09 TOONEEL-TENTOONSTELLING TE BRUSSEL (Karel Van de Woestijne)
  • . . . geopend, die geheel aan "les arts du théâtre", zijnde decor, costuum en requisieten, gewijd is. Daartoe verleenden medewerking: de Muntschouwburg , het " Théâtre des Galeries ", het " Théâtre du Marais ", het Vlaamsche Volkstooneel en de Brusselsche Stadsschouwburg , de " Groupe Libre ", het gezelschap, . . .
  • . . . een Vlaamsch landschap, prachtig. Het rijkst aan fantazie is het werk van Jean van der Borght, wiens atelier thans verbonden is aan het " Théâtre des Galeries ". In gemeld theater zorgde Van der Borght reeds dikwijls voor luchtige en spiritueele decoratie, waarvan ons hier een paar exempels zijn getoond: . . .
1925-12-12 Peer Gynt : in het "Théâtre du Parc" (Willem Putman)
  • . . . Als ik de drie jaar tooneel, waaraan dit boek is gewijd, terug overschouw, komen mij alleen te binnen : een première in het " Théâtre des Galeries " van Bourget 's "Echéance", een stuk dat ten slotte zeer gewoon is gebleken en alleszins van geene beteekenis in de huidige . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . wij aleens het voorrecht kregen in bepaalde gevallen vóór Parijs bediend te zijn. En menig succès werd te Brussel -- vooral in het Théâtre des Galeries -- gecreëerd. Aldus wordt Brussel in zekere mate een laboratorium. Wellicht niet zeer vleiend voor onze hoofdstad, maar zeer leerrijk voor den . . .