Advanced Search found 1 item(s) featuring "Terninck-instituut"

1937-07 Spreekkoor en Massa-Tooneel: Ontwikkeling, Theorie, Praktijk (Jozef Boon)
  • . . . artificieel geknutsel te worden. Die overtuiging, dat de vijand niet op het podium mocht, werd in mij nog versterkt door het bijwonen in het Terninck-instituut van een kinderspreekkoor : ik herinner me nog hoe overtuigd schoon de koppekens der goeden daar allen te zamen van «neen !» ons overtuigden . . .