Advanced Search found 3 item(s) featuring "Urbain Van de Voorde"

1923-01-22 VLAAMSCHE LETTEREN (Karel Van de Woestijne)
  • . . . een proloog in verzen heeft gevraagd aan Karel van de Woestijne . Ten besluite weze hier nog vermeld, dat de jonge dichter Urbain van de Voorde een nieuwen bundel persklaar heeft, waarvan de titel nog niet is bepaald. N.R.C., 22 Januari 1923 . . . .
1922-07-04 GEDACHTENIS VAN PROSPER VAN LANGENDONCK (Karel Van de Woestijne)
  • . . . Prosper Van Langendonck een voorbeeld dat profetisch is geweest. Marnix Gijsen , Wies Moens , Richard Minne , Urbaan van de Voorde : leerlingen willen ze zijn van niemand; maar daar is hun werk - en daar droeg Maurice Roelants ons kenschetsende . . .
1938-11-30 Het Vlaamsche Volkstooneel; Anton Van De Velde (Willem Putman)
  • . . . aan Van de Velde danken, namelijk de zeer verzorgde vertolking van «DE STAD» van Claudel , in een vertaling van Urbain Van de Voorde . Ongetwijfeld een hoogtepunt in deze periode, die op de splitsing van het Volkstooneel volgde, toen Van de Velde . . .
  • . . . dictie der spelers, die er sinds «Halewijn» en «Astrid» heel wat op vooruit gegaan zijn -- dank zij mede de uitstekende vertaling van Urbain Van de Voorde , die voor dit stuk een heerlijken Nederlandschen tekst heeft geschreven, zoo zuiver en zoo edel dat we geen oogenblik aan vertaling . . .