Advanced Search found 2 item(s) featuring "Vlaamsche Academie"

1922-01-22 HULDIGING (Karel Van de Woestijne)
  • . . . dat de " Académie royale belge de littérature et de langue françaises " eene vrouw in haar schoot ontving: in dergelijke feministische daad is de Vlaamsche academie haar voor geweest, aangezien deze laatste sedert 1919 twee dames onder hare briefwisselende leden telt, die zijn de juffrouwen Virginie . . .
  • . . . oudere medeleden wel eenige nieuwsgierigheid, maar tot verdere blijken van belangstelling komt het niet. Die eenvoud van zeden is geen kenmerk van uitsluitend de Vlaamsche Academie : de anderhalve eeuw oude " Académie royale " - waarvan, tusschen haakjes, de klasse der letteren Prof. Vercoullie verleden week tot haar voorzitter heeft . . .
1926 Alfred Hegenscheidt: "Starkadd" (Lode Monteyne)
  • . . . Hegenscheidt 's «Starkadd» ontstond, tot den heroïschen tijd, toen er strijd gevoerd werd tegen de filisters, die de Vlaamsche literatuur onveilig maakten en de Vlaamsche Academie , waar de super-filisters een schuilplaats hadden gevonden, van waaruit zij hun banvloeken over het aankomende en oneerbiedige geslacht lieten donderen. Het was de . . .