Advanced Search found 1 item(s) featuring "Vlaamsche Vereeniging voor Tooneel en Voordrachtkunst"

1934-09-25 Dr. J. De Gruyter herdacht: Zijn zin voor het absolute (Anon.)
  • . . . jaar dat De Gruyter begon, in 1909. Hij was toen vier en twintig jaar en pas gepromoveerd. Te Gent richtte hij de "Vereeniging voor Tooneel- en Voordrachtkunst " op. Buitenlandsch tooneel had hij toen nog nooit met eigen oogen aanschouwd. Waarschijnlijk waren hem echter het streven van een . . .
  • . . . vermoordt, ziedaar de genietingen, welke den trouwen voorstanders van het Nederlandsch Tooneel al te dikwijls, helaas worden aangeboden." Bij het eerste optreden van de Vereeniging voor Tooneel- en Voordrachtkunst in 1909 teekent Karel van de Woestijne aan, "dat we eindelijk in Vlaanderen een beschaafd tooneel-gezelschap bezitten." Toch . . .