Advanced Search found 2 item(s) featuring "Vaudeville"

1924-01-26 Schouwburgiana (Anon.)
  • . . . neem dan natuurlijk alleen in aanmerking de duurdere schouwburgen, als Théatre du Parc , Galeries Saint Hubert , Alhambra , Vaudeville , Gaily , Théatre du Marais . De volksschouwburgen zijn uitteraard goedkooper. Natuurlijk brandde de Munt dan, als iedere rechtgeaarde . . .
  • . . . mits op beschaafden toon. Dan is er de Gaily , en de Alhambra , en de Scala en de Vaudeville , waar wat meer toegaat dan bij menschen, die over zeer gevorderde begrippen en een zeer rekbare moraal schikken en waar de toiletten en het . . .
1938-11-30 Fransch tooneel te Brussel; Panorama (Willem Putman)
  • . . . bespeelde gaf een echt artistieke emotie. De rest is maakwerk. «EVE TOUTE NUE» van Paul Nivoix werd ons getoond in het Théâtre du Vaudeville -- een amusante reeks frissche dialogen, waarvan een zeldzame charme uitging. En in het Théâtre de la Gaieté kregen we . . .