Advanced Search found 1 item(s) featuring "Vooruit voor Kunst"

1920-11-09 De zot te Leuven (Anon.)
  • . . . De zot te Leuven Vrijdag, 8 november, werd te Leuven door de maatschappij " Vooruit voor Kunst " opgevoerd "De Zot", spel van het erf in drie bedrijven door Gaston Martens . Puik! En de bomvolle zaal - wat . . .
  • . . . dat ze zich bewust worden, dat er in het tooneel een opvoedende kracht voor het volk zit. Het is plezierig dit te kunnen aanmerken. Vooruit voor Kunst speelde dus "De Zot", en op een wijze die haar naam eere aandoet. Na al het batige en onbatige in de balans . . .